O nás

Společnost je významným dodavatelem softwaru se stoprocentním českým kapitálem. Mezi celou řadou spokojených zákazníků najdeme například společnosti a organizace od rozsahem velkých jako Škoda Auto a.s. či Magistrát města Ústí nad Labem až po malé jako například obecní úřad Červená Voda.

Kvalita softwaru dodávaného firmou CNS a.s. je oceněna celou řadou certifikací z nichž nejvýznamnějšími jsou certifikát ISO 9001:2000 pro vývoj, instalaci a údržbu softwaru či certifikát Microsoft Gold partner pro ISV / software solutions.

Oblastí správy, evidence, archivace a řízení oběhu dokumentů (spisovou službou) se firma věnuje již více než deset let. Za tuto dobu byly získány bohaté zkušenosti a tyto byly promítnuty do aplikace Spisová služba, která má celou řadu uživatelů jak z oblasti státní správy a samosprávy, tak i komerční a vzdělávací sféry.

Na revoluci v podobě datových schránek jsou všechny dodávané aplikace dobře připraveny. Společnost CNS a.s. je členem Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a výrobci spisových služeb v oblasti datových schránek a zúčastňovala se jednání o zavádění datových schránek. O zkušenostech s datovými schránkami, jejich používání a propojení se spisovými službami také přednášíme na sérii odborných seminářů pořádaných firmou OdborConsult po celé republice.

Další informace o společnosti naleznete na internetových stránkách CNS a.s. na adrese www.cns.cz.

Kontaktní údaje (adresu apod.) naleznete v sekci Kontakt.

Přihlášení do aplikace

Správa zákazníka

Po přihlášení do zákaznické sekce stránek lze provádět správu zákazníka...

Zavolejte nám

Máte nějaké dotazy k aplikaci, jejím funkcím, použití či získat další informace? Zavolejte nám!

Telefon 315 626 513 (sekretariát)
(žádejte o přepojení na Oddělení spisové služby)

Kompletní kontaktní informace

Certifikáty

  • Microsoft Gold Partner
  • DNV ISO 9001
  • Microsoft Industry Awards 2007
  • HP Gold Partner