Fóra »  Novinky »  Nová verze aplikace 1.3.0.

Pro přidání komentáře (odpovědi) musíte být přihlášeni.

Nová verze aplikace 1.3.0.

Založil: Administrátor fóra, 19.1.2010 17:03:57

Omlouváme se všem uživatelům aplikace za problémy, jež nastávaly během tohoto týdne. Průběžně jsme, na základě Vašich podnětů, zjišťovali problémy při komunikaci se státním informačním systémem datových schránek, který pro Ministerstvo vnitra provozuje Česká pošta. Informační systém byl, bez jakéhokoli upozornění upravován a měněny některé jeho funkce, což způsobovalo výpadky aplikace při odesílání a příjmu datových zpráv. Komunikace s informačním systémem datových schránek je od upgradu na verzi 1.3.0 již zcela bez problémů.

Nová verze aplikace 1.3.0

Řeší především problémy vzniklé na straně informačního systému datových schránek.
Podstatně zjednodušuje využití aplikace jedním uživatelem pro odesílání a příjem datových zpráv. Všechny potřebné funkcionality jsou integrovány do nové položky menu „Schránka“

Nové funkce:
• Nová položka v menu (carouselu) Nastavení - ikonka Parametry uživatele. Zobrazuje formulář pro přizpůsobení aplikace pro aktuálně přihlášeného uživatele. Ikonka je dostupná všem.
• Nová položka menu (carouselu) - Schránka. Umožňuje kompletní ovládání datové schránky z jednoho místa. Obsahuje ikonky:
o Nová datová zpráva - umožňuje založit datovou zprávu (včetně založení odpovídajícího dokumentu, příloh dokumentu, zásilky a příloh zásilky). Je navíc možno nastavit způsob vyřízení dokumentu po odeslání datové zprávy (provádí se automaticky). Při ukládání se v případě, kdy má uživatel práva pro odesílání (podatelna, administrátor) zeptá, zda provést ihned odeslání datové zprávy.
o Datová schránka – zobrazuje obsah datové schránky a umožňuje přijetí datových zpráv (stejné jako menu Příjem -> Datové zprávy)
o Odeslané datové zprávy – zobrazuje seznam odeslaných datových zpráv.
• Podpora příjmu systémových datových zpráv. (Systémová zpráva je zpráva zasílaná systémem ISDS jako upozornění např. na nemožnost odeslat datovou zprávu z důvodu zavirované přílohy datové zprávy) Systémová datová zpráva je zobrazena stejně jako běžné zprávy v seznamu odeslaných zpráv. Ze systémové zprávy není zakládán dokument, ale je pouze zobrazen formulář s detailem zprávy. Přečtenou systémovou zprávu je možno skrýt ze seznamu doručených zpráv.
• Podpora odesílání komerčních datových zpráv. (Zprávy, u nichž alespoň jeden z dvojice příjemce/odesílatel není orgánem veřejné moci. Taková zpráva je zpoplatněna odesílateli Českou poštou dle aktuálního ceníku. Aby mohlo být provedeno odeslání, je nutno mít uzavřenu smlouvu s Českou poštou)
• Podpora příjmu komerčních datových zpráv. (Datová schránka uživatele musí mít povoleno „otevřené adresování“. Nastavení se provádí na portálu ISDS)
• Seznam dokumentů má doplněn filtr „Popis“ pomocí nějž je možno vyhledávat/filtrovat dokumenty. Hledání se provádí ve stručném popisu u všech dokumentů a v podrobném popisu u všech dokumentů, k nimž má uživatel práva.
• Příjem datové zprávy - nový filtr "Zobrazovat i skryté systémové zprávy" - pokud je vybrán, zobrazuje všechny doručené datové zprávy, z nichž zatím nebyl založen dokument. Pokud vybrán není, jsou zobrazovány všechny doručené datové zprávy, z nichž zatím nebyl založen dokument vyjma systémových zpráv, u nichž uživatel zaškrtl při zobrazení jejich detailu pole "Tuto zprávu již v seznamu doručených zpráv nezobrazovat".
• Všechny formuláře se seznamy mají nově implementováno ukládání šířek sloupců do paměti (tj. jsou udržovány pouze v rámci běžící aplikace - do ukončení/restartu).
• Možnost zasílání informačních emailů v případě kdy:
o Je uživateli předán dokument (má dokument k převzetí),
o Je vytvořena nová zásilka k vypravení a uživatel má práva k odesílání zásilek (je Administrátor či Podatelna. Tento email se neposílá uživateli, který vytvořil zásilku. Nastavení zasílání/nezasílání emailů je možno nastavit v menu Nastavení -> Parametry uživatele.

Změny:
• Šířka všech formulářů (oken) se seznamy byla rozšířena na maximální možno velikost (z původních 900px na 1000px).
• Na formulářích se seznamy je zobrazováno tlačítko „Vybrat“ jen pokud je zobrazen formulář v režimu výběru hodnoty ze seznamu (číselníku).
• Všechna textová pole mají v případě, kdy jsou zakázána, tmavší pozadí a tmavší text.
• Všechna pole pro zadání datumu již neobsahují vodoznak „dd/mm/yyyy“ a jsou prázdná.
• Seznam dokumentů již nemá předvyplněny hodnoty filtrů „datum od“ a „datum do“. Pro zpřehlednění se tak jako výchozí načítají všechny dokumenty.
• Seznam přijatých datových zpráv již nemá předvyplněny hodnoty filtrů „datum od“ a „datum do“. Pro zpřehlednění se tak jako výchozí načítají všechny přijaté zprávy.
• Hledání datové schránky - přepracováno hledání, snížen počet kroků průvodce.
o Při označení adresy v adresáři a zvolení funkce hledání datové schránky není již zobrazován dialog upozornění v případě, kdy adresa má již napojenu datovou schránku, ale je zobrazován dialog, zda provést hledání s údaji označené adresy, či hledání nové datové schránky.
• Formuláře se seznamy - po načtení seznamu je vždy umístěn focus (kurzor) do seznamu.

Opravy chyb:
• Přijaté datové zprávy - opravena chyba nepřenášení textů výjimek vzniklých při komunikaci se systémem ISDS.

Pro přidání komentáře (odpovědi) musíte být přihlášeni.

Přihlášení do aplikace

Správa zákazníka

Po přihlášení do zákaznické sekce stránek lze provádět správu zákazníka...

Zavolejte nám

Máte nějaké dotazy k aplikaci, jejím funkcím, použití či získat další informace? Zavolejte nám!

Telefon 315 626 513 (sekretariát)
(žádejte o přepojení na Oddělení spisové služby)

Kompletní kontaktní informace

Certifikáty

  • Microsoft Gold Partner
  • DNV ISO 9001
  • Microsoft Industry Awards 2007
  • HP Gold Partner