Fóra »  Novinky »  Nová verze aplikace 1.3.1.

Pro přidání komentáře (odpovědi) musíte být přihlášeni.

Nová verze aplikace 1.3.1.

Založil: Administrátor fóra, 15.2.2010 15:27:49

• Detail dokumentu - nová příloha - popis pole "Druh" byl pro lepší orientaci změněn na "Druh (popis)".
• Registrace zákazníka - v registračním formuláři je nové pole pro ověření emailové adresy (nyní se tedy zadává dvakrát a je prováděna kontrola, zda se zadané emaily shodují - kontrola proti překlepu při zadávání).
• Detail dokumentu - při vkládání nového souboru elektronické přílohy již není zobrazováno okno, v němž se volil soubor (kliknutím na tlačítko se zobrazil dialog výběru souboru), ale je po kliknutí na tlačítko přímo zobrazen dialog pro výběr souboru.
• Oddělena práva pouze pro příjem zásilek (datových zpráv).
• V Nastavení -> Parametry uživatele je možno nastavit výchozí ikonku hlavního menu (carouselu).
• V Nastavení -> Parametry uživatele je možno nastavit, zda u ikonek jednotlivých stavů dokumentů (nevyřízené, vyřízené, stornované, předávané, k převzetí) zjišťovat jejich počty.
• Adresář - hledání datové schránky - při hledání je zohledněn typ použité datové schránky (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikatel, právnická osoba, orgán veřejné moci) a na základě tohoto typu je omezeno hledání (OVM může hledat vše, ostatní mohou hledat neomezeně OVM a omezeně - pouze podle identifikátoru schránky - i všechny ostatní typy schránek, jež mají povoleno otevřené adresování).
• Detail adresy - změněn design formuláře - jednotlivá pole jsou rozdělena do logických skupin pro větší přehlednost (identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje, datová schránka).
• Detail adresy - přímo z detailu je možno pomocí tlačítek ve skupině datová schránka:
o vyhledat datovou schránku k adrese,
o pokud je již uvedena datová schránka u adresy, odebrat ji,
o aktualizovat adresu údaji z datové schránky
• Nový formulář "Detail zásilky". Zobrazuje veřejně přístupné údaje o zásilce. Formulář je dostupný na všech seznamech zásilek (Odeslání -> Datová schránka, Odeslání -> Poštovní zásilky), kliknutím
na ikonku zobrazení detailu.
• Nový formulář "Detail datové zprávy". Formulář je dostupný na seznamu odeslaných datových zpráv (menu -> Schránka -> Odeslané datové zprávy) klinutím na ikonku zobrazení detailu. Na třech záložkách je zobrazen detail datové zprávy, seznam příloh a případná dodejka/doručenka datové zprávy.
• Odeslané datové zprávy - nová tisková sestava "Dodejka / doručenka". Po načtení seznamu odeslaných zpráv a výběru některého z řádků se zaktivní ikonka tiskárny. Kliknutím na ikonku dojde k vygenerování sestavy.
• Nová ikonka v menu "Odeslání" - "Odeslané dat. zprávy". Zobrazuje seznam odeslaných datových zpráv. Zobrazuje stejný formulář (funkcionalitu) jako ikonka "Odeslané zprávy" z menu "Schránka".
• Odeslané datové zprávy - nová ikonka toolbaru "Disketa" - zobrazuje dialog pro volbu uložení ZFO souboru datové zprávy či doručenky do lokálního počítače uživatele.
• Možnost změny barvy a obrázku pozadí titulní stránky (carouselu) v menu Nastavení -> Uživatelské parametry. Lze nastavit barvu pozadí, obrázek na pozadí (formáty bmp, gif, jpg, png do velikosti souboru 300 kB), vertikální i horizontální zarovnání a průhlednost (krytí).
• Při načítání obsahu datové schránky (přijatých zpráv) je současně také zjišťována expirace hesla k datové schránce. Pokud heslo vyprší v příštích 30 dnech, je zobrazen dialog s informací o délce platnosti hesla a možností přechodu na změnu hesla. Toto varování se zobrazuje vždy pouze jednou v průběhu bežící aplikace (tj. po zobrazení dialogu se příště zobrazí až po restartu aplikace).
• Změna hesla k datové schránce - nová funkce provádějící změnu hesla pro přístup k datové schránce. Mění heslo přímo v informačním systému datových schránek a současně toto heslo ukládá bezpečným způsobem do aplikace. Pro provedení změny je třeba znát původní (aktuálně platné) heslo.
• Opravena chyba v historii dokumentu (detail dokumentu -> záložka historie). Pokud byla poslední operace provedená s dokumentem Předání, v historii nebyla zobrazena funkce a jméno osoby, jíž
byl dokument předán.
• Akce (ikonky) ze seznamu dokumentů (vyřízení, předání, převzetí, storno předání, odmítnutí převzetí) jsou nyní nově i na detailu dokumentu. Lze je tedy provádět i přímo ze zobrazenéhod detailu
dokumentu.
• Vyřešen problém s diakritikou u velkých písmen v prohlížečích Mozilla Firefox. V předchozích verzích docházelo při psaní znaků které byly psány stisknutím dvou kláves (např. klávesa háček a následně klávesa R) k vykreslení diakritiky samostatně a následného písmena také samostatně (např. ˇR).
• Předání dokumentu - pokud nejsou další funkční místa (mimo aktuálně přihlášeného), je zobrazen při otevření formuláře předání dialog s textem "Neexistují žádní další uživatelé (funkční místa) jimž by bylo možno dokument předat." a tlačítkem OK. Po kliknutí na tlačítko se dialog i formulář zavře.
• Dialog upozornění na probíhající generování tiskové sestavy se nově automaticky po 15 sekundách uzavře (na tlačítku je zobrazován odpočet). Stále zůstává možnost dialog uzavřít kdykoli kliknutím
na tlačítko OK.
• Změna hesla uživatele
o Nyní je již používán parametr zákazníka HESLO_ZAKAZAT_POSLED_POUZITYCH, lze tedy na úrovni jednoho zákazníka nastavit, kolik posledně použitých hesel uživatele nebude možno použít jako nové heslo.

Pro přidání komentáře (odpovědi) musíte být přihlášeni.

Přihlášení do aplikace

Správa zákazníka

Po přihlášení do zákaznické sekce stránek lze provádět správu zákazníka...

Zavolejte nám

Máte nějaké dotazy k aplikaci, jejím funkcím, použití či získat další informace? Zavolejte nám!

Telefon 315 626 513 (sekretariát)
(žádejte o přepojení na Oddělení spisové služby)

Kompletní kontaktní informace

Certifikáty

  • Microsoft Gold Partner
  • DNV ISO 9001
  • Microsoft Industry Awards 2007
  • HP Gold Partner