Funkce aplikace

Aplikace umožňuje jak jednoduché použití pouze pro ovládání datových schránek, tak i plnohodnotné vedení DMS (document management systemu) tzv. spisové služby dle platného zákona číslo 499/2004 Sb. "O archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů".

Datové schránky

Aplikace plně podporuje práci s datovými schránkami. Příjem a odesílání zpráv (včetně automatického ukládání zpráv do klientské databáze), vyhledávání datových schránek a umožnění přístupu k datové schránce pouze určeným uživatelům (centrální odesílání a příjem datových zpráv).

Veškeré, jak přijaté, tak odesílané zprávy jsou ukládány bezpečným způsobem do databáze. Nehrozí tak jejich ztráta po automatickém odstranění z datové schránky (všechny datové zprávy jsou po 90 dnech z datové schránky automaticky odstraněny).

Počet datových zpráv které lze uložit není omezena počtem. Jediné omezení je celkovou velikostí všech ukládaných dat na 1 GB (gigabyte), což odpovídá přibližně 10 tisícům datových zpráv (počítána průměrná velikost 100 kB na jednu datovou zprávu).

Uživatelské role

Jednoduché uživatelské role - administrátor (má veškerá práva; smí přidávat uživatele, má přístup k datovým schránkám a právo manipulovat s dokumenty), podatelna (má přístup k datovým schránkám a má právo manipulovat s dokumenty) a běžný uživatel (má právo pracovat s dokumenty) - pomocí nichž lze delegovat práva jednotlivým uživatelům.

Jednoznačné vlastnictví dokumentů

Každý dokument má vždy svého (jediného) vlastníka, který má jediný právo manipulovat s dokumentem. Ostatní uživatelé smí prohlížet dokument na základě úrovně přístupu, jež nastavuje vlastník dokumentu (běžný dokument, neveřejný dokument).

Oběh dokumentů a historie

Uživatelé si mohou dokumenty předávat mezi sebou (tím se mění vlastník dokumentu). Každá (nejen) taková změna je ukládána do historie dokumentu společně s datem a identifikací uživatele který operaci provedl. Tuto historii je možno kdykoli zobrazit.

Podací deník, čísla jednací

Každému dokumentu je automaticky přidělováno číslo jednací a je zakládán do podacího deníku. Tento podací deník je možno vytisknout.

Přílohy a elektronický obraz

Ke každému dokumentu je možno uložit jakýkoli soubor jako elektronický obraz dokumentu, či libovolný počet příloh. Jako přílohu lze uložit i pouze odkaz na přílohu (bez faktického uložení souboru).

Přihlášení do aplikace

Správa zákazníka

Po přihlášení do zákaznické sekce stránek lze provádět správu zákazníka...

Zavolejte nám

Máte nějaké dotazy k aplikaci, jejím funkcím, použití či získat další informace? Zavolejte nám!

Telefon 315 626 513 (sekretariát)
(žádejte o přepojení na Oddělení spisové služby)

Kompletní kontaktní informace

Certifikáty

  • Microsoft Gold Partner
  • DNV ISO 9001
  • Microsoft Industry Awards 2007
  • HP Gold Partner